Domů » Buteyko metoda zdravého dýchání

Buteyko metoda zdravého dýchání

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Buteyko dýchání

Správný způsob dýchání je zásadní pro naše celkové zdraví a pohodu. Jednou z metod, která se zaměřuje na využití dýchání k zlepšení zdraví, je Buteyko metoda. Tato terapeutická dechová metoda využívá cvičení zadržení dechu k ovládání jeho rychlosti a objemu. Tím se můžete naučit dýchat pomaleji, klidněji a efektivněji. 

Mezi výhody dýchání Buteyko patří zlepšená kontrola dechu, která pomáhá předcházet dušnosti a podporuje správné dýchání. Používá se ke zvládání a zlepšování různých nežádoucích stavů, včetně úzkosti či špatného spánku. Někteří lidé používají dýchání Buteyko ke zvládání příznaků astmatu a dalších respiračních problémů, ale má také svá vlastní rizika a bezpečnostní opatření, která by lidé měli vzít v úvahu.

Kdo byl Konstantin Buteyko?

Tato technika byla vyvinuta v 50. letech 20. století ruským lékařem Konstantinem Pavlovičem Buteykem. Narodil se v Ivanici (asi 155 km od Kyjeva) 27. ledna 1923 a zasvětil svůj život studiu lidského organismu. 

Buteykovi byla diagnostikována maligní hypertenze, smrtelně výsoký krevní tlak. Pod vedením svých učitelů zkoumal svou nemoc do hloubky a začal přemýšlet, zda příčinou jeho stavu, který se zhoršoval, nemůže být jeho hluboké dýchání. Dospěl k tomu, že špatné dýchání může být příčinou mnoha civilizačních chorob.

Součástí jeho lékařské přípravy bylo sledování dýchání nevyléčitelně nemocných pacientů. Po stovkách hodin strávených pozorováním a zaznamenáváním dechových vzorců dokázal s přesností předpovědět čas úmrtí každého pacienta. Dýchání každého pacienta se zrychlilo, jak se jejich stav zhoršoval a jak se blížili ke smrti. 

Vymyslel program pro měření dýchání a také metodu rekondice dýchání pacientů na normální úroveň. To zahrnovalo:

 • Přechod z dýchání ústy na dýchání nosem.
 • Uvolnění bránice, dokud pacient nepociťuje nedostatek vzduchu.

V následujících letech Buteyko pokračoval ve svém výzkumu, za pomoci týmu dvou set kvalifikovaných lékařských pracovníků a s využitím nejmodernějších technologií. Buteykova metoda zpochybňuje přesvědčení, že nadměrné dýchání je prospěšné, a také odhaluje mnoho příčin nemocí nevysvětlených moderní medicínou. 

Základy Buteyko Metody

Buteyko metoda je založena na několika klíčových principech:

 1. Nadměrné dýchání je škodlivé: Tato metoda tvrdí, že nadměrné dýchání, zvláště ústní dýchání, může vést k nedostatečnému přísunu kyslíku do buněk a tkání, což může ovlivnit zdraví.
 1. Dýchání nosními cestami: Buteyko metoda zdůrazňuje dýchání nosními cestami, což pomáhá filtraci, zahřátí a zvlhčení vdechovaného vzduchu.
 1. Pomalý a mělký dech: Důležitou součástí této metody je pomalý a mělký dech, což má pozitivní účinky na krevní oběh a relaxaci těla.

Buteyko založil svou metodu dýchání na myšlence, že špatné dýchací návyky mohou přispět ke zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby, vysoký krevní tlak, úzkost a deprese. Metoda Buteyko učí lidi, jak používat bránici k dýchání celého těla místo mělkého hrudního dýchání, které využívá příliš mnoho kyslíku a vede k hyperventilaci a nadměrné produkci oxidu uhličitého.

Výhody Buteyko Metody

Buteyko dýchání má několik výhod, které souvisí se schopností zlepšit uvědomění si dechu, povzbudit dýchání nosními dírkami a omezit nadměrné dýchání. Cvičením této techniky se naučíte správně a efektivně dýchat, což může pomoci předcházet problémům, jako je sípání, kašel a pocit nedostatku vzduchu. Jeho zásluhou můžeme dosáhnout také: 

 1. Zlepšení dýchacího systému. Pomáhá zvýšit efektivitu dýchacího systému a snižuje nadměrné dýchání.
 2. Zvýšená energetická úroveň. Lepší dýchání může vést ke zvýšené energetické úrovni a snížení únavy.
 3. Snížení stresu a úzkosti. Pomáhá zvládat stres a úzkost tím, že zpomaluje dech a uvolňuje tělo.
 4. Zlepšení kardiovaskulárního zdraví. Snižuje stres na srdce a zvyšuje hladinu kyslíku v krvi.
 5. Reguluje dýchání. Buteyko dýchání je ideální pro lidi, kteří dýchají příliš mnoho nebo hyperventilují, což je běžné u lidí s onemocněními, jako je astma a úzkost. Reguluje dýchání tím, že učí lidi více vydechovat než vdechovat, což nutí tělo spotřebovávat méně kyslíku, a proto je pro ně snazší dýchat efektivněji.
 6. Zlepšení dýchání při namáhavých činnostech. Buteyko dýchání může pomoci zmírnit stres a zlepšit sportovní výkon.
 7. Zlepšení kvality spánku. Podporuje hloubku spánku, snižuje chrápání a zmírňuje spánkovou apnoi.
 8. Pomáhá při astmatu a úzkosti. Buteyko dýchání se často používá k léčbě a zvládání astmatu, protože pomáhá předcházet nadměrnému dýchání, které může být spojeno s tímto stavem. Některé důkazy též naznačují, že metoda dýchání Buteyko může pomoci snížit hladinu úzkosti u lidí s úzkostnými poruchami. Dechová cvičení účinně snižují úzkost, protože učí lidi, jak ovládat svou srdeční frekvenci a krevní tlak. To jim může pomoci cítit se klidnější a méně vystresovaně.

Jak Buteyko Metoda Funguje?

Buteyko metoda se skládá z různých cvičení a technik, které pomáhají zlepšit dýchání. Některé z hlavních prvků této metody zahrnují:

 • Měření dýchacího objemu: Během Buteyko terapie se měří váš dýchací objem a frekvence dechu, což pomáhá určit, jak efektivně dýcháte.
 • Naučení se nosního dýchání: Buteyko metoda zdůrazňuje dýchání nosními cestami a pomáhá jedincům přecházet z ústního dýchání na nosní.
 • Dechová cvičení: Tato metoda zahrnuje dechová cvičení, která pomáhají zpomalit a prohloubit dech.
 • Kontrola dýchání: Učí jedince kontrolovat jejich dýchání, zejména v situacích, kdy se mohou cítit stresovaní nebo úzkostní.

Buteyko metoda: Kde začít?

Dechová cvičení Buteyko nejsou nepodobná cvičením, která praktikují jogíni. Během svého výzkumu se Dr. Buteyko obrátil k východním technikám dýchání a spojil je s vědou západní medicíny. Cvičení Buteyko jsou přímější a specificky přizpůsobené lidem bez ohledu na kondici.

Základem metody je dýchání pouze nosem jak během dne, tak ve spánku. Nosní dýchání s jazykem položeným na vrchní dásni v ústní dutině pomáhá zajistit větší průchod vzduchu dýchacími cestami. Zpočátku, když člověk přejde na dýchání nosem, může mít pocit, že se mu nedostává vzduchu. Tento pocit rychle odezní.

První cvičení zahrnuje zadržení dechu, aby se uvolnilo překrvení nosu, což umožňuje člověku trvale přejít na nasální dýchání. Dech je vždy lehký, pravidelný, bez námahy s primárním pohybem z bránice. Pokrok je určen speciálním testem zadržení dechu zvaným kontrolní pauza.

Co je kontrolní pauza?

Ústředním bodem této metody je měření takzvané kontrolní pauzy. Tím je myšlen časový úsek, jak dlouho můžete pohodlně zadržet dech po výdechu. 

Test kontrolní pauzy:

 • Sedněte si,
 • Normálně se nadechněte a vydechněte nosem,
 • Sevřete nos prsty, abyste zadrželi dech,
 • Měřte v sekundách, dokud neucítíte první touhu se nadechnout,
 • Obnovte dýchání nosem.
 • Vaše dýchání na konci kontrolní pauzy by mělo být normální.

Cílem je dosáhnout kontrolní pauzy 40 sekund. Méně než 25 sekund silně naznačuje poruchy dýchání. Studenti metody Buteyko budou i nadále pociťovat astma, ucpaný nos, únavu, úzkost a záchvaty paniky, dokud jejich kontrolní pauza, která se měří ideálně ráno, nebude trvat alespoň 25 sekund. Vyšší kontrolní pauzy člověk dosáhne dýcháním pouze nosem a cvičením různých dechových cvičení. S dobrou pozorností věnovanou dechovým cvičením by se symptomy měly snížit o 50 % do dvou týdnů.

V jakých případech není tato metoda vhodná?

Zatímco dýchání Buteyko má mnoho výhod, nemusí být vhodné pro každého a nenahrazuje léčebný plán vašeho lékaře. Před zahájením dechových cvičení vždy promluvte se svým lékařem. Nevhodná může být v případech:

 • hypertenze,
 • srdeční choroby,
 • epilepsie,
 • vážného lékařského problému.

Někteří kritizují Buteykovu metodu jako pseudovědu, protože zatím neexistuje dostatek důkazů o tom, jak dobře tato technika funguje, ani dostatek vědecky podložených informací o tom, jak dlouho by člověk měl cvičit Buteyko dýchání, aby viděl výsledky. Kromě toho je mnoho výzkumů v oblasti dýchání Buteyko starší. To může některé lidi znepokojovat, protože mohou mít pocit, že je zastaralý.

Mezi další dýchací techniky patří:

Můžete také vyzkoušet mnoho dalších dechových technik, pokud by vám dýchací technika Buteyko nevyhovovala nebo nevyhovovala vašim potřebám. Tyto možnosti zahrnují:

 • Technika 4-7-8,
 • alternativní dýchání nosními dírkami (Nadi Shodhana Pranayama),
 • břišní dýchání,
 • krabicové dýchání,
 • dech ohně (dýchání Kapalbhati),
 • brániční dýchání,
 • včelí dech (Bhramari Pranayama),
 • lví dech,
 • dýchání se sevřenými rty,
 • rezonanční dýchání,
 • Papworthova metoda,
 • třídílné dýchání.

A mnohá další.

Proč nedýcháme všichni správně?

Vzhledem k tomu, že dýchání je přirozený a pro život tak životně důležitý proces, vyvolává to otázku: proč nedýcháme všichni správně? Odpovědí na to je, že naše dýchací návyky jsou do značné míry ovlivněny životním stylem, prostředím a genetickou predispozicí. Nejlepší způsob, jak porozumět tomu, jak se dechové vzorce mohou v průběhu času měnit, je představit si člověka, který si vytvořil návyk příliš mnoho jíst. V dobách stresu se tato osoba může obrátit k emocionálnímu jídlu a používat jídlo jako berličku, která mu pomůže uvolnit se. Pokud však bude tímto způsobem jíst po dobu týdnů nebo měsíců, jeho tělo se brzy přizpůsobí obvyklému přejídání a začne vyžadovat více jídla, než potřebuje. Stejně tak se tomu může stát s dechem.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz