Domů » Osobní SWOT analýza: Jak vyhodnotit své slabiny?

Osobní SWOT analýza: Jak vyhodnotit své slabiny?

od DeZ
Publikováno Aktualizováno

Známá, klasická, jedna z nejvyužívanějších – stanfordská SWOT analýza věnující se čtyřem aspektům businessu, nebo jak se v tomto článku dočtete, čtyřem aspektům jednotlivých osob. Známá je však více pro byznys prostředí. Jak ji využít pro sebe? 

Ve 20. století ji vytvořit Albert Humphrey a rychle se stala jednou z nejpopulárnějších. Její výhodou je jednoduchost, praktičnost a vcelku rychle viditelný výsledek. Původně byla vytvořena k analýze nedostatků ve stávajícím plánování obchodních společností. Cílem pak bylo vytvořit systém řízení změn.

Osobní SWOT analýza a její složení

Skládá se ze 4 hlavních hledisek:

  • S jako STRENGHT = silné stránky;
  • W jako WEAKNESSES = slabé stránky;
  • O jako OPPORTUNITIES = příležitosti;
  • T jako threats = hrozby.
Vlastnosti SWOT

Při jejím využití je nutno si uvědomit, že nelze dát přesný návod, co do kterého hlediska uvést. Osobní analýza odráží konkrétní situaci člověka, jeho způsob přemýšlení, jeho vnímání strachu jakožto i jeho mínění o sobě samém.  Žádný způsob není špatný, pokud to skutečně odráží Váš postoj vůči dané situaci.

Použijete-li SWOT analýzu pro trh práce a pracovní příležitosti, mohlo by to vypadat třeba tak… Pojďme se na to podívat trochu jinak než je obvyklé – zaměříme to na sebe!

K hodnocení svých silných stránek vnímejte nejen své dosažené vzdělání, získané pracovní zkušenosti nebo reference svých nadřízených, ale i činnosti, které Váš životopis nemusí nutně obsahovat. Zajímavé koníčky a zájmysoft skills, způsob uvažovaní až po úroveň angličtiny. Vše, co jste schopni pracovnímu trhu nabídnout a obhájit si na pohovoru, si do této kolonky zaznamenejte. 

Jste-li přemýšliví a máte to na sobě rádi, jste-li vytrvalí a umíte každou věc dotáhnout do konce – jsou to silné stránky! Mohou to být i manažerské dovednosti, přestože jste manažera nikdy nedělali. Myslíte-li si o sobě, že je máte, napište si je tam. Berte to objektivně, ale věřte si. Silné stránky nejsou pouze ty, které jste již měli ve svém životě možnost projevit a ukázat. Následně zjistíte proč.

Jak začít s osobní SWOT analýzou?

U slabých stránek zhodnoťte nejen to, co Vám nejde a není Vaší parketou, ale rovněž to, u čeho ztrácíte flow. Činnosti, které Vás nenabíjí, u kterých ztrácíte pozornost, jste roztěkaní, trvá Vám jejich dokončení. Jsou to často činnosti, ze kterých po jejich dokončení pociťujete psychickou únavu a jejich zvládnutí Vás nenaplňuje. Víte-li o sobě, že jste skvělí v matematice, ale zároveň je to věda, kterou z duše nenávidíte, bude Vaši slabou stránku, neboť ve chvíli, kdybyste se takové činnosti věnovali, nebudete šťastní.

SWOT

V příležitostech lze vidět ledacos. Co je příležitostí pro jednoho, může být hrozbou pro druhého, nezapomínejte. Nedávejte na všeobecný názor, neřiďte se tím, co by uspokojilo Vaše okolí. Pro jednoho jsou příležitostí vydělané peníze. Pro druhého být spokojený v práci, což s tím nemusí jít ruku v ruce. Dávejte na svůj vnitřní pocit, na to, co Vás motivuje, čeho byste mohli dokázat, kdybyste se na své silné stránky zaměřili.

Posledním hlediskem jsou hrozby. Hrozbou může být rovněž cokoliv – co Vás děsí, znervózňuje. Jaká změna by pro Vás nebyla příjemná? Definujte si, co Vaši duševní pohodu ohrožuje. Rozpoznejte pracovní situace, ve kterých se necítíte komfortně. Hrozbou pro introverta může být i „riziko“ obchodních jednání při změně jeho pracovního zaměření. Přestěhování do cizího města. Nedostatečné využití Vašeho potenciálu.

SWOT analýza jako zdroj poznání

Co je výsledkem? Uvědomění. Analýza naprosto přesně definuje obzor Vašeho uvažování nad konkrétní situací. Dejte si čas a prostor pro to, abyste měli možnost zapsat vše, co je pro Vás důležité. Nakonec sami zjistíte, jaký pocit z té konkrétní situace máte, a jak se v dané situaci chcete zachovat. Věřte sobě, své intuici a svým pocitům. Žádná metoda Vám nedá jistý výsledek a názor. Člověk nakonec uvnitř sebe vždy ví, co je pro něj dobré a čeho se vyvarovat.

Osobní SWOT analýza Vás také může nasměrovat za lepším zaměstnáním nebo vysněnou prací. Objevíte vlastní talenty i slabiny. Díky tomu se můžete vzdělávat nebo se ucházet o pozice, kde své přednosti uplatníte a naopak Vaše slabé stránky zde nevyplují na povrch.

Udělat si opravdu dobrou a objektivní osobní SWOT analýzu není vůbec jednoduché. Bude záležet na míře Vašeho sebehodnocení a sebereflexe. Určitě se také zeptejte na názor lidí ve vašem okolí, kteří Vám mohou v určitém ohledu otevřít oči a pomoci správně pojmenovat konkrétní silné nebo slabé stránky.

Zkuste si vlastní SWOT analýzu na konkrétní situaci. Můžete využít naší tabulku.

Osobní SWOT analýza

Články, které stojí za přečtení: