Domů » Jaké dopady může mít pandemie na podnikání v době pokoronavirové?

Jaké dopady může mít pandemie na podnikání v době pokoronavirové?

od Patrik

Opatření proti šíření koronaviru nařízená vládou do velké míry utlumila českou ekonomiku, která kvůli nim míří do recese. Řada velkých i drobných podnikatelů teď stojí před rozhodnutími, která mohou ovlivnit jejich existenci na trhu. Koronavirus změní jejich způsob práce.

Dopad však nemusí být jen negativní. Pokud dokážou společnosti pružně zareagovat na aktuální situaci, může se jim dařit stejně nebo ještě lépe než před vypuknutím pandemie.

Muž dopad na podnikání
Ze současné šedi vstoupíme do nové doby, ve které je potřeba mít oči otevřené a nasávat nové podněty.

Koronavirus a aktuální podpora podnikatelů

Vzhledem k vývoji pandemie koronaviru a nutným opatřením, která se k němu vážou, projednává vláda průběžně otázku týkající se pomoci podnikatelům a živnostníkům. Denně přichází tolik složitých návrhů a následných změn, že je podnikatelé nestíhají sledovat. Což jim způsobuje nemalé problémy.

Zvláště, pokud mají děti, pronajímají si prodejny a sklady, které jsou aktuálně zavřené nebo jim prostě přestaly chodit objednávky a nemohou platit svým dodavatelům, partnerům či spolupracovníkům. Vláda přichází s návrhy, které jsou jen občas jednoduché a srozumitelné. Bohužel, často se mění ze dne na den.

Jaké formy pomoci v současné době vláda schválila nebo projednává? Přečtěte si níže. Sledujte také přehled pomoci podnikatelům na mpo.cz nebo články ze seriálu COVID-19: Pomoc podnikatelům.

25 tisíc pro (některé) podnikatele

Vláda schválila kompenzaci 25 000 Kč pro podnikatele, kterým v období od začátku ledna do konce března poklesly zdanitelné příjmy meziročně o 10 %. Úskalí je ovšem v tom, že karanténa byla vyhlášená až v polovině března. Reálně se tedy jedná pouze o posouzení šestiny období.

K tomu, aby podnikatel na kompenzaci dosáhl, musí stvrdit čestným prohlášením, že měl průměrné měsíční hrubé příjmy zhruba 15 000 Kč, za celý rok 180 000 Kč. Z celkového konceptu tedy vyplývá, že se do návrhu nevejde celá řada podnikatelů, kteří jsou opatřeními skutečně zasaženi a na příspěvek nedosáhnou.

Stát potřebuje udržet živnostníky i podnikatele mimo úřad práce, tak se snaží za pomoci odpuštěného sociálního a zdravotního pojištění přimět živnostníky, aby nepřerušovali ani nepozastavovali svoji živnost.

Liberační balíčky I, II

Plošně promíjí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu FO a PO a úrok z prodlení až do 1. 7. 2020. Promíjejí se pokuty za opožděné tvrzení daně a také opožděné podání kontrolního hlášení. Plošně se promíjí správní poplatky za žádosti o posečkání nebo splátkování daně, ale také za žádosti o prominutí úroku z prodlení či prominutí pokuty z nepodání kontrolního hlášení. Promíjí se také zálohy na daně z příjmů FO a PO, plošně se promíjí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Byl zaveden institut Loss carryback, což je zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Po dobu 3 měsíců je pozastavena povinnost elektronicky evidovat tržby pro všechny, kteří spadají do všech fází EET. Plošně se prominula daň z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, které mají zmírnit dopady šíření nákazy koronavirem.

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění

Všem OSVČ je od března až do srpna odpuštěno placení záloh na zdravotní a sociální pojištění s tím, že tato doba se bude normálně počítat do důchodového pojištění.

Kurzarbeit

Jedná se o kompenzaci pro OSVČ, které mají zaměstnance, díky které chce vláda zamezit propouštění zaměstnanců. Stát bude zaměstnavatelům vyplácet dva příspěvky na mzdy.

  1. 80 % – pro lidi v karanténě a zaměstnance, kteří nemohou pracovat kvůli uzavření provozů.
  2. 60 % – pro zaměstnance pracující v podniku, ve kterém došlo k omezení výroby kvůli výpadku pracovních sil, surovin nebo poklesu poptávky.

Úvěr COVID I a program COVID II

Úvěr COVID I je bezúročná půjčka pro podnikatele s ročním odkladem splátek. V rámci programu COVID II bude Českomoravská záruční a rozvojová banka ručit malým i středním podnikatelům a OSVČ za úvěry u komerčních bank a vláda jim přispěje až milion korun na úhradu úroků.

Ošetřovné pro OSVČ

OSVČ mají nárok na ošetřovné ve výši 424 Kč za každý den, kdy jsou v karanténě nebo ošetřují člena rodiny. Vyplácí jej Ministerstvo průmyslu a obchodu.

podpora podnikání ošetřovné
Díky mimořádným opatřením mají nárok na ošetřovné také OSVČ.

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv a bezplatné poradenství

Od 24. března až do odvolání platí zrušení poplatků za datové zprávy, které slouží pro dálkovou komunikaci s úřady.

Bezplatné individuální exportní poradenství pro malé a střední české firmy poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. Hlavním cílem je pomoci firmám překonat dopady způsobené poklesem výroby, ztíženými podmínkami pro sjednávání obchodů v zahraniční nebo výpadky u dodavatelů či odběratelů.

Bankovní produkty ČEB

ČEB neboli Česká exportní banka ve spolupráci s Exportní a garanční pojišťovací agenturou nabídnou českým firmám předexportní financování, úvěry, odkup pohledávek nebo záruční produkty na uvolnění cashflow.

Propojování firem a pomoc státu

Pomocí platformy spojujemecesko.cz je možné nabídnout produkty a služby státu, ale i dalším společnostem. Zároveň je zde možné poptávat pomoc od ostatních.

Program rozvoje venkova

Peníze v rámci tohoto programu mají řešit krizovou situaci podnikatelů, kteří podnikají v zemědělství, potravinářství, ale i v lesnictví. Cílem je zajistit potravinovou soběstačnost pro obyvatele ČR a zároveň navýšit výrobní kapacity potravinářského průmyslu.

Větší finanční podpora pro program rozvoje venkova

Fond, který podporuje zemědělce a lesníky bude navýšen o 1 miliardu korun. Díky tomu se bude moci akceptovat odložení splátek u komerčních úvěru, uvolnit nebo snížit zástavy peněžních vkladů, ale také bude možné odložit splátky jistin již poskytnutých úvěrů.

Chytrá opatření proti COVID-19

Programy s názvem Technologie COVID 19 a Czech Rise Up podporují výrobu zdravotnických prostředků, ale také vývoj a nasazení nových technologií pro boj s koronavirem.

Pomoc pro zemědělce postižené koronavirem

Díky této pomoci se budou moci například odložit splátky u komerčních fondů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem. Bude ale také možné poskytnout garantovanou podporu také na provozní financování.

Podpora dopravy

Balíček opatření odloží dopravcům nákladní kamionové dopravy platby za mýto i silniční daň. Rovněž se posílí investování do dopravní struktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři, tedy lidé, kteří kvůli práci cestují mezi Českem, Slovenskem a Polskem.

Změna nákupního chování lidí

Změny v nákupním chování se rozhodně dostaví. Je nutné počítat s tím, že lidé budou své nákupy výrazně redukovat, ale také s tím, že jakmile se krizové období přežene, začnou více nakupovat téměř ve všech kategoriích (vyjma segmentu luxury a online zábavy).  Jedná se však pouze o přechodový stav, který po čase zřejmě opadne. Předpokládá se, že i po uplynutí krize se bude více nakupovat drogerie a zdravotní ochranné pomůcky.

Lidé budou při nakupování opatrnější

Horší ekonomická situace se podepíše na neochotě připlácet za prémiové produkty, a naopak se otevřou dveře levnějším dodavatelům. Jde o podobný model, který je známý z roku 2008, kdy byla poslední ekonomická krize.

Podle průzkumu provedeného společností McKinsey se ukázalo, že 18 % zákazníků se přiklánělo k levnějším značkám. 46 % z nich zhodnotilo levnější produkty lépe, než čekali, a své původní způsoby nakupování začali považovat za předražené.

Celá tato situace vedla k ekonomičtějšímu a zodpovědnějšími chování zákazníků. Vzhledem k tomu, že krize z roku 2008 byla mimo jiné spojena i s krizí hodnot a konzumu, začali lidé více oceňovat autenticitu a dobrou vůli značek. Už zde je možné vystopovat zárodek ekologického marketingu a touhu po udržitelnosti ve všech oblastech lidských potřeb.

Je tedy klíčové se zamyslet nad tím, zda má váš produkt pro zákazníka obhajitelnou přidanou hodnotu.

Koronavirus jako příležitost pro nový způsob podnikání

Jakmile opadne ochromení společnosti a ekonomiky pandemií, bude se celá řada podnikatelů potýkat s krizí, která jde ruku v ruce s dalekosáhlými ekonomickými škodami.

Je proto nesmírně důležité si na tuto situaci připravit strategii, abyste dokázali efektivně přemýšlet nad investicemi i škrty. Nové strategie se nejlépe zavádějí v době krize, kdy lidé chápou, že adaptace je otázkou přežití a toho, jak se jim bude v budoucnu žít.

V rámci nové strategie, která bude vyžadovat komplexní podnikatelský plán, byste se měli zamyslet nad přidanou hodnotou svého produktu, nad změnou komunikace, ale také nad vyzkoušením nových nástrojů a prostředí. Přesouvejte své služby i produkty do online prostředí.

Jakou přidanou hodnotu má pro zákazníka váš produkt?

Cenová válka není rozumnou strategií v dobách zlých ani dobrých. Jako progresivní krok se může ukázat zvýšení přidané hodnoty vašeho produktu pro zákazníka.

Jako příklad můžeme uvést cestu světoznámého brandu Starbucks, který si před krizí v roce 2008 mohl, díky své pověsti a hodnocení, dovolit mít vyšší cenu kávy než lokální podniky. Nicméně propad společnost zaznamenala ihned po vypuknutí recese, kdy prodej meziročně klesl o 28 %. To znamenalo propouštění a zavírání poboček.

Starbucks se z této nešťastné situace dostal ve chvíli, kdy se zjistilo, že produkty nemají pro zákazníky přidanou hodnotu a celkově došlo u zákazníků k odcizení. Proto se spustila kampaň My Starbucks Idea, ve které se od zákazníků nasbíralo zhruba 93 000 podnětů a 100 z nich se uvedlo do praxe. Právě tato strategie pomohla Starbucksu k opětovnému profitu.

Zeptejte se proto sami sebe, zda váš produkt není pro zákazníka luxusem, který oželí, nebo patříte mezi značky, na kterých zákazník nebude chtít šetřit?

Krize a strategie podnikání
Nad novou strategií je potřeba se zamyslet již teď.

Změna komunikace

Jestliže víte, že vaše služba obstojí i v krizových časech, bude vám stačit provést pouze komunikační změnu. Pokud jste například dosud hráli jen na notu emoční, zkuste vzít úvahu i potřeby racionálního charakteru. Změna by neměla ihned nastat ve všech komunikačních kanálech, ale je vhodné ji do komunikačního mixu zavést.

Nezapomeňte na to, že po čase bude trh přehlcený těžkými tématy, a proto není dobré svoje sdělení vést dlouhodobě na vlně krize.

Dokážete správně komunikovat levný produkt?

Z hospodárnějšího přemýšlení a ochoty zákazníků zkoušet nové věci mohou některé značky těžit. Mezi typické příklady patří srovnávače cen energií, pojištění a podobně. Pokud se rozhodnete svoje podnikání opřít o cenově dostupné produkty nebo služby, je potřeba vědět, jak to s cenou funguje.

Pokud je něco levné, bude zákazníka zajímat, proč tomu tak je, a automaticky tomu bude přisuzovat nižší kvalitu. Nezapomínejte, že ani v době krize nebude chtít své prostředky utrácet za nekvalitní zboží. Proto se musíte zaměřit především na vysvětlení toho, proč dokážete cenu udržet tak nízko. Vymyslete tedy jasný a uvěřitelný příběh.

Otevřete se něčemu zcela jinému

Po opadnutí pandemie se svět změní. Lidé změní své návyky a pravděpodobně se nevrátí do stejných kolejí, jako tomu bylo na začátku roku. Proto je důležité najít již teď nové trendy a možnosti, které trh nabízí a chce. Ten, kdo s nimi začne pracovat nejdříve, má velkou šanci, že z krize vyjde silnější. Kde je možné vidět potenciál?

  • Online prostor – lidé budou nákupy, které by jinak řešili přes kamenné prodejny, více uskutečňovat online, což dává velký potenciál pro nárůst online retailu. Trendy tedy rozhodně budou e-shopy.
  • Bezkontaktnost – kvůli hygieně budou lidé vyžadovat bezdotyková řešení a vyřízení svých potřeb virtuálně.

Robotizace, digitalizace a automatizace – zvýší se poptávka po přístrojích, které budou moci fungovat s omezeným nebo nulovým lidským přičiněním.

Články, které stojí za přečtení: