Domů » Flexibilita v práci: Co tím myslíme a co obnáší?

Flexibilita v práci: Co tím myslíme a co obnáší?

autor Monika Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Flexibilita v práci jako zajímavý benefit

Pracovní trh, nabídka pracovních pozic i požadavky ohledně kvalifikace zaměstnanců se neustále vyvíjí a mění. A nejen to. Zaměstnanci mohou na základě své aktuální životní a rodinné situace volit různé formy i rozsahy pracovních úvazků. Aktivní studenti mohou pracovat na Dohodu o provedení pracovní činnosti. Čím dál častěji se setkáváme s požadavkem ohledně flexibility v pracovním procesu. Flexibilita v práci: Co tím myslíme?

Co se rozumí pod pojmem flexibilita?

Flexibilita by se dala definovat jako pružnost, ohebnost a schopnost se přizpůsobit nově vzniklé situaci. Na pracovním trhu to znamená jasně danou domluvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně požadovaného objemu práce i termínu jejího vykonání. Flexibilita na trhu práce umožňuje vstoupit do pracovního procesu pracovníkům různého věku, kvalifikace i profesních zkušeností.

Co znamená flexibilita v práci?

Zajisté se již v pracovním prostředí setkali s tímto termínem. Zaměstnavatel ve svém inzerátu požadoval časovou flexibilitu, nebo naopak flexibilní pracovní dobu nabízel jako jeden z firemních benefitů. Jsou zde tedy dvě strany mince. Flexibilita vlastně ukazuje, že dohodnuté podmínky se zaměstnavatelem platí, ale jsou situace, kdy je potřeba a nebo můžete práci vykonávat jinak nebo jindy.

V České republice je pro mladší generace flexibilita důležitá, naopak lidé, kteří vyrostli za minulého režimu mají raději spíše řád, pravidla i jistoty. Byla by pro vás flexibilní pracovní doba zajímavá, nebo vnímáte požadavek ohledně flexibility jako omezující?

Být v práci flexibilní, přizpůsobovat se požadavkům zaměstnavatele ohledně práce přesčas, být dostupný na telefonu či e-mailu v závislosti na objemu zakázek není vždy úplně snadné. Problém nastává především u rodičů malých dětí, kteří se musí přizpůsobovat režimu mateřských škol nebo věnovat čas školní přípravě svých dětí.

Flexibilita jako firemní benefit

Flexibilní pracovní doba umožňuje zaměstnanci možnost organizace času a zachování pracovního výkonu. Její pozitivní stránkou je nejen snazší propojení kariéry a rodinného života, ale také vytváření příjemnější atmosféry na pracovišti. Má ovšem také své stinné stránky a rizika.

Flexilibní pracovní doba umožňuje propojení péče o dítě s výkonem zaměstnání.

💡 Tip: Přečtete si také zajímavý článek ohledně propojení práce i vyváženého životního stylu Work-life balance: Jak dosáhnout a nastavit mantinely?

Flexibilní pracovní doba jako tajná zbraň personalistů

Mnoho personalistů si v dnešní době klade otázku, jak udržet kvalitní pracovní tým. Získat a především udržet ve firmě spolehlivého a pozitivně motivovaného odborníka vyžaduje patřičnou dávku nejen empatie, ale také diplomacie.

Nabídka flexibilního pracovního úvazku je jednou z možností, jak zůstat v kontaktu s rodičem na mateřské dovolené, pracovníkem v rekonvalescenci či zaměstnancem, který se rozhodl pro další kvalifikaci. Zpravidla je nabízená pracovníkům, kteří jsou v pracovním poměru již nějaký čas a firmě přináší kvalitní výkony a výsledky.

Výhody flexibilní pracovní doby:

 • Optimálnější organizace pracovního dne
 • Vyšší pracovní výkon daný větší spokojeností zaměstnance
 • Možnost využití moderních technologií
 • Možnost práce z různých míst mimo pracoviště
 • Větší kreativita daná odpočinkem a odreagováním se
 • Úspora času a finančních prostředků vydaných za cestování
 • Možnost plánování aktivního odpočinku
 • Více času na rodinu a kontakty s přáteli
 • Redukce syndromu vyhoření a přepracovanosti zaměstnance

Nevýhody flexibilní pracovní doby:

 • Ztráta přímého kontaktu se spolupracovníky
 • Požadavek na větší samostatnost
 • Tlak na dodržování termínů ohledně svěřených pracovních úkolů
 • Vyšší požadavek na techniku (výkonné PC, stálé připojení k internetu)
 • Práce vyžaduje sebekázeň ustálené pracovní návyky
 • Nutnost větší motivace pro plnění svěřených úkolů
 • Zaměstnavatel má menší možnost přímé kontroly zaměstnance
Flexibilní úvazek vyžaduje sebekázeň, samostatnost a tvůrčího ducha.

💡 Tip: Věnujte pozornost také článku ohledně workoholismu, který vás upozorní na rizika nadměrného pracovního vytížení Jsem workoholik? Jaké jsou příznaky i zničující důsledky?

Časová flexibilita versus flexibilita při řešení projektu

Pokud pracujete na společném projektu s více spolupracovníky, je pro vás nezbytně nutné také flexibilně fungovat při plnění svěřených úkolů. Jen tak je možné zajistit hladký průběh a včasné odevzdání projektu. Pozitivním výsledkem sehrané týmové práce a koordinace je vznik přidané hodnoty a prosperita společnosti.

Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzda, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví.

Tomáš Baťa, nadaný podnikatel, vizionář, starosta města Zlína (3. 4. 1876 – 12. 7. 1932)

Při týmové spolupráci platí zásada „Více hlav více ví“, což se ve finále projeví na kvalitě odevzdaného výstupu. Ovšem je nutné pracovat operativně a organizovaně, aby selhání jednotlivce neohrozilo kvalitní práci celého kolektivu.

Která zaměstnání nabízejí časovou flexibilitu?

Nabídka zaměstnání s flexibilní pracovní dobou je bohužel limitovaná. Důvodem jsou organizační důvody. Flexibilní pracovní úvazek je nabízený IT odborníkům, pracovníkům na různých obchodních pozicích, překladatelům, designérům, uměleckým profesím, zdravotníkům i učitelům. Horší situace je v sektoru výroby. Výrobní firmy zpravidla požadují práci na plný úvazek a mnohdy také pravidelnou práci přesčas.

Jaké formy flexibilních úvazků můžete využívat?

Formu pracovního úvazku a jeho rozsah je možné měnit po důkladné domluvě se stávajícím zaměstnavatelem. Vše je nutné také zaznamenat smluvně pro obě strany a podřídit platné legislativě.

Rodiče s malými dětmi, lidé v předdůchodovém věku či studenti mohou volit z těchto druhů flexibilních úvazků:

Možnost využití flexibilního úvazku je skvělým nástrojem pro zaměstnavatele, který hledá cesty k udržení motivovaného, kvalifikovaného a sehraného pracovního týmu. Jeho zásluhou je možné vtáhnout do pracovního procesu zaměstnance, kteří by jinak museli hledat jinou pracovní pozici či zůstat v evidenci úřadu práce. Jeho efektivní využití spíše funguje krátkodobě, kdy zaměstnanci umožní práci a péči o svěřenou osobu, či rekonvalescenci.

🎓 Zajímavost: Víte, kdy jste v práci nejvýkonnější? Odborníci se shodli na tom, že je to v dopoledních hodinách. Proto se snažte svoji práci rozvrhnout tak, aby byla pro vás i zaměstnavatele efektivní. Také samozřejmě záleží, jestli jste skřivan nebo sova. Právě flexibilní zaměstnavatel nechá částečně nebo úplně na vás, jak a kdy budete pracovat, pokud to neovlivňuje chod celku.

Z dlouhodobého hlediska je lepší kombinace klasického pracovního úvazku (i zkráceného) s prací z domu. Zaměstnanec si tímto způsobem udržuje kontakt se spolupracovníky, podílí se na tvůrčím procesu i získává nové znalosti a dovednosti z pracovního prostředí. Dlouhodobá práce v domácím prostředí však může mít vliv na nižší odbornou stránku a také slábne motivace pro vykovávání práce. V prostředí domova se zaměstnanec potýká s více rušivými faktory.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz