Domů » Proč je důležité racionální myšlení?

Proč je důležité racionální myšlení?

autor Radka Konečná
0 komentářů
Jak funguje a k čemu slouží racionální myšlení?

Také patříte mezi typ lidí, kteří se hned nadchnou a do všeho jdou po hlavě? Radost a nadšení je však pouze kousíček od stavění vzdušných zámků, které jsou už jen krůček od zklamání a smutku. I to je jeden z hlavních důvodů, proč je racionální myšlení v životě tak důležité.

A právě racionální myšlení je předmětem tohoto článku. Je sice krásné snít, avšak v některých případech je potřeba umět stát nohama pevně na zemi.

💡 Tip: Víte, jak se dostat do pohody? Přečtěte si, jak přeprogramovat mozek na pozitivní myšlení.

Co je racionální myšlení?

Racionalita (z latinského slova ratio neboli rozum) je určitý typ myšlení, které ovlivňuje naše rozhodování a náš náhled na svět. Můžeme ji definovat například tak, že:

Bývá často vymezována jako schopnost člověka myslet a konat v souladu s pravidly přírody. Za racionální lze považovat takový soulad mezi myšlením a činností v rámci daných omezení a pravidel, které umožňuje dosahování stanovených záměrů a cílů. Z toho vyplývá, že myšlení a jednání, které není v souladu s těmito danostmi, je iracionální.

Phyziolmysl.upol.cz

Často je se slovem racionalita spojené přídavné jméno rozumný. Sníst na oběd dvě jídla, protože na obě máte chuť, zní sice skvěle, ale vy to neuděláte, protože to není rozumné a víte, že vás potom bude bolet žaludek a budete přejedení.

Mezi hlavní funkce myšlení patří vytváření a kategorizace pojmů, hodnocení, usuzování a vyvozování závěrů a na základě získaných poznatků řešení problémů.

Racionalita = Logika?

Z poskytnutých informací by se dalo vyvodit, že rozdíly mezi racionalitou a logickou nejsou nijak velké. Přesto tato slova nejsou synonyma.

Logikou rozumíme vědu, která zkoumá způsob, jakým vyvozujeme závěry. Jejím cílem není zkoumat celkové poznání. Zatímco racionalita je pojem obecnější, který obsahuje obecně princip myšlení, rozhodování a jednání.

Logické myšlení se často označuje také jako koherentní. Slovo koherence můžeme přeložit jako soudržné či dobře uspořádané.

💡 Tip: Slyšeli jste někdy o technice Pomodoro? Naučte se učit snadno a rychle.

Způsoby usuzování

Nyní se podíváme na dvě hlavní skupiny usuzování:

Indukce

Indukce znamená vyvozování obecných závěrů z konkrétních jednotlivých pozorování. Pokud tedy pro všechny dívky ze třídy platí, že nosí školní batoh, a zároveň i všichni chlapci ze třídy nosí školní batoh, potom můžeme říct, že všichni žáci ze třídy nosí batoh.

Spolehlivost indukce je však omezená takzvaným neúplným poznáním. To znamená, že nemáme data o všech subjektech z celého souboru. Na základě předchozího příkladu třeba nemůžeme stoprocentně tvrdit, že všichni žáci z celé školy nosí batoh.

Dedukce

Přesnější uvažování je potom deduktivní, které naopak vychází od obecného ke konkrétnímu. Určitě jste někdy slyšeli jména geniálních detektivů Hercula Poirota nebo Sherlocka Holmese. Způsob, jakým postupně po jednotlivých důkazech skládají obrázek, to je přesně dedukce.

Základem dedukce je logika a dedukce je základním postupem při dokazování.

Dedukce je běžný nástroj detektivů
Dedukce je běžný nástroj detektivů

Kde se ale racionální myšlení bere?

Obecně můžeme mozek rozdělit na dvě hemisféry. Zatímco v pravé hemisféře se nachází intuice, představivost, kreativita, sluch či umění, v levé hemisféře je funkce logického a matematického myšlení, uvažování, řeč nebo třeba motorika.

💡 Tip: Přečtěte si, proč je kreativita a tvořivost důležitou vlastností.

Racionální myšlení: historie

Racionalitou se věnovali myslitelé a filozofové již odpradávna. Soužily je otázky, jako, co je skutečné, co je pouhý klam, a co je poznání. Platón například tvrdil, že se nelze spoléhat pouze na své smysly, neboť vjemové zkušenosti mohou být klamné. Člověk na ulici sice může vypadat podobně jako váš známý, po přiblížení ale zjistíte, že je to někdo úplně jiný. Až když se ke smyslům přidá racionální myšlení, může dojít k poznání.

Pro Pythagora bylo potom podstatné, aby bylo poznání spolehlivé a bezpečné, což mělo podle něj vycházet z geometrie a matematiky.

Ve středověku racionalita vycházela z křesťanského myšlení. Toto období však netrvalo nijak dlouho, neboť Martin Luther podrobil křesťanské teze a praktiky kritice. A po něm následovali i další.

Jeden z novověkých myslitelů R. Descartes v 17. století stavěl racionální myšlení na logice a matematice a odmítnutí smyslových pravd. Z toho vyplývá jeho známá věta „myslím, tedy jsem“.

V pojetí teorie I. Kanta došlo k syntéze mezi racionálním myšlením a smyslovými vjemy. Vysvětlil, že pro smyslové poznání je podstatná existence rozumových předpokladů. Kant rozvinul rovněž teorii kriticého myšlení. Kritika umožňuje člověku mít odstup od prvních dojmů či obecného veřejného mínění a vytvářet si vlastní názory.

Již od 18. a 19. století rozpracovávali myslitelé teorii racionální volby. Ta ve zkratce říká, že se svým jednáním neustále snažíme maximalizovat svůj užitek. Tato teorie našla uplatnění především v kontextu ekonomie.

💡 Tip: Znáte Jungovu typologii osobnosti? A víte, jaký jste typ? Dočtete se v dalším článku.

Racionalita vs. emoce

Jsou to právě emoce, které jsou jakýmisi překážkami racionality. Občas člověka přepadne výbuch vzteku, kdy říká svým blízkým slova, kterých potom lituje. Někdy zase zůstává ve vztahu kvůli citům, ačkoliv mozek na něj vyloženě křičí, ať odejde.

Emoce však v našich životech hrají neodmyslitelnou roli:

Funkcí emocí je příprava jedince k reakci na konkrétní událost. Kromě toho emoce facilitují vštípení zážitku. Například strach má jedince připravit na nebezpečí a vtisknout danou situaci do paměti jako nebezpečnou. Emoce tak vedou k vymezení a hierarchizaci hodnot, vytvoření schopnosti seberegulace.

Wikipedie

Jak stimulovat logické myšlení?

Dobrá zpráva je, že člověk může své logické myšlení stimulovat a prohlubovat.

Například každodenním luštěním sudoku se zlepšuje kognitivní funkce mozku. Podobně funguje také luštění křížovek či hádanek a kvízů.

Vyzkoušejte také něco nového. Naučte se nový jazyk nebo vyzkoušejte hru na hudební nástroj. Pro váš mozek to bude slušná posilovna.

Pro dobrou funkci mozku je potřeba celý život doplňovat omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, které nejvíce najdete v mořských rybách, lněném semínku nebo třeba olivovém oleji. Naopak se vyhněte sladkým nápojům, rafinovaným sacharidům, tukům a alkoholu.

Existují také různé knihy a příručky, v kterých se dozvíte nespočet dalších tipů, jak pořádně potrénovat mozek.

Zkuste třeba těchto 5 logických hádanek a procvičte si mozek

💡 Tip: Vyzkoušejte například našich 7 tipů na trénink mozku. Nebo se přečtěte, jak funguje porucha ADHD, a jak ovlivňuje lidem život.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz