Domů » Proč je stále oblíbenější jedlý hmyz?

Proč je stále oblíbenější jedlý hmyz?

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
jedlý hmyz

Hmyz je často považován za obtěžující a za pouhého škůdce pro plodiny a zvířata. To však zdaleka není pravda. Hmyz poskytuje potravu s nízkými náklady na životní prostředí, pozitivně přispívá k obživě a hraje zásadní roli v přírodě. Tyto přínosy jsou však veřejnosti západního světa z velké části neznámé. Proč bychom měli jedlý hmyz vyzkoušet i my?

Proč vyzkoušet jedlý hmyz?

Mnoho lidí na celém světě jí hmyz z vlastní vůle, a to především kvůli chutnosti hmyzu a jeho zavedenému místu v místních kulturách stravování

Hmyz jako potravina a krmivo se v jednadvacátém století jeví jako obzvláště aktuální téma v důsledku rostoucích nákladů na živočišné bílkoviny, nedostatku potravin a krmiv, environmentálních tlaků, populačního růstu a hledání alternativních životních cest.

Konzumace hmyzu neboli entomofágie pozitivně přispívá k ochraně životního prostředí, zdraví a živobytí a naplňuje všechny zmíněné požadavky. 

Význam hmyzu (nejen) jako potraviny

Odhaduje se, že hmyz tvoří součást tradiční stravy nejméně 2 miliard lidí. Jako potrava se údajně využívá více než 1 900 druhů. Hmyz navíc poskytuje řadu ekologických služeb, které jsou zásadní pro přežití lidstva.

Hraje důležitou roli jako:

 • opylovači při reprodukci rostlin,
 • při zlepšování úrodnosti půdy prostřednictvím biokonverze odpadů,
 • přirozená biologická kontrola různých druhů škůdců,
 • poskytuje řadu cenných produktů pro člověka, jako je med a hedvábí,
 • využívá se při lékařských aplikacích, jako je terapie larvami. 

Hmyz navíc zaujal své místo jako sbírkové předměty a ozdoby a setkáme se s ním i ve filmech, ve výtvarném umění a v literatuře. 

jedlý hmyz

Jezení hmyzu ve světě

Konzumace hmyzu je silně ovlivněna kulturními a náboženskými zvyklostmi. Hmyz je běžný zdroj potravy v mnoha oblastech světa, ve většině západních zemí na to však zatím lidé pohlížejí s odporem a spojují pojídání hmyzu s primitivním chováním. 

Celosvětově jsou nejčastěji konzumovaným hmyzem: 

 • brouci (31 %), 
 • housenky (18 %) 
 • včely, vosy a mravenci (14 %),
 • kobylky, sarančata a cvrčci (13 %), 
 • cikády, listonoši, ploštice, šupinovky a praví brouci (10 %), 
 • termiti (3 %), 
 • vážky (3 %), 
 • mouchy (2 %) a 
 • ostatní řády (5 %).

Jedlý hmyz obývá širokou škálu biotopů, od vodních ekosystémů přes zemědělskou půdu až po lesy. Až donedávna byl hmyz zdánlivě nevyčerpatelným zdrojem, který bylo možné získat sběrem v přírodě. 

Výhody chovu hmyzu

Když se řekne jedlý hmyz, tak většinu z nás napadne, že jeho výhoda spočívá pouze v nahrazení jednoho zdroje bílkovin druhým, ale těch výhod je mnohem více od výživových hodnot až po ekologické.

 1. Výhodnější chov a lepší životní prostředí

Přínosy chovu hmyzu pro potraviny a krmiva pro životní prostředí jsou založeny na vysoké účinnosti konverze krmiva hmyzem. Například cvrčci potřebují pouze 2 kg krmiva na každý 1 kg přírůstku tělesné hmotnosti. Kromě toho lze hmyz chovat na organických vedlejších tocích (včetně lidského a zvířecího odpadu) a může navíc pomoci snížit znečištění životního prostředí. 

Hmyz vypouští méně skleníkových plynů a méně amoniaku než skot nebo prasata a vyžaduje podstatně méně půdy a vody než chov skotu. V porovnání se savci a ptáky může hmyz také představovat menší riziko přenosu infekcí na lidi a hospodářská zvířata.

 1. Výživa pro organismus 

Hmyz je vysoce výživným a zdravým zdrojem potravy s vysokým obsahem tuků, bílkovin, vitaminů, vlákniny a minerálních látek. Jen si musíme uvědomit, že výživová hodnota jedlého hmyzu je velmi variabilní, protože existuje široká škála jedlých druhů hmyzu. 

Například složení nenasycených omega-3 a 6 mastných kyselin u moučných červů je srovnatelné se složením u ryb a vyšší než u skotu a prasat). Obsah bílkovin, vitaminů a minerálních látek v moučných červech je podobný jako u ryb a masa. 

 1. Systém chovu

Většina jedlého hmyzu se sbírá ve volné přírodě. Některé druhy hmyzu, jako jsou včely a bourec morušový, však mají dlouhou historii domestikace kvůli hodnotě svých produktů. Hmyz se také chová ve velkém množství pro účely biologické kontroly (např. jako predátoři a parazitoidi), zdravotní účely a opylování. 

Ačkoliv je tedy koncept chovu hmyzu pro potravinářský průmysl zatím nový, tak není úplně neznámý a můžeme využít své zkušenosti z jiných oblastí, které se chovu hmyzu věnují již dlouhá staletí.

 1. Krmivo  

Nedávná vysoká poptávka a následné vysoké ceny rybí moučky a sóji spolu s rostoucí akvakulturní produkcí tlačí na nový výzkum v oblasti vývoje hmyzích bílkovin pro akvakulturu a drůbež. Krmné produkty na bázi hmyzu by mohly mít podobný odbyt jako rybí moučka a sója, které v současné době tvoří hlavní složku používanou v krmných směsích pro akvakulturu a hospodářská zvířata. 

 1. Příležitost pro znevýhodněné skupiny

Sbírání a chov hmyzu jako zdroje obživy v domácnostech nebo v průmyslovém měřítku může lidem v rozvojových i rozvinutých zemích nabídnout významné možnosti obživy. V rozvojových zemích se do sběru, pěstování, zpracování a prodeje hmyzu mohou snadno zapojit někteří z nejchudších členů společnosti, jako ženy a obyvatelé městských a venkovských oblastí bez půdy. 

Tyto činnosti mohou přímo zlepšit jejich vlastní stravování a zajistit peněžní příjem prodejem přebytků produkce jako pouličních potravin. Hmyz lze přímo a snadno sbírat v přírodě nebo pěstovat s minimálními technickými nebo kapitálovými výdaji na základní vybavení pro sběr či chov. Chov hmyzu může také vyžadovat minimální úsilí při obdělávání půdy nebo uvádění na trh, protože hmyz již tvoří součást některých místních potravinářských kultur. 

jedlý hmyz

Konzumace hmyzu v Čechách

Dnes je jedlý hmyz v ČR již běžně dostupný a najdete ho třeba i v menu Českých drah. Existují i české startupy, které se zabývají přímo chovem hmyzu. Z jejich nabídky si můžete vybrat od cvrčků až po červíky a nemusí se jednat pouze o hmyz v celku, ale můžete zvolit i zpracované potraviny, kde hmyz tvoří pouze významnou a výživnou ingredienci.

Jedlý hmyz tak mohou ochutnat a do svého jídelníčku zařadit všichni, kteří chtějí:

 • Rozšířit své chutě,
 • Zařadit potraviny bohaté na proteiny, minerály a vitamíny,
 • Přispět k zlepšení životního prostředí,
 • Určitou výzvu.

Chcete-li jedlý hmyz koupit, můžete zavítat třeba na stránky grig.cz.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz