Domů » Šárka Chapman: Vždy následuj svou intuici

Šárka Chapman: Vždy následuj svou intuici

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Šárka Chapman

Šárka Chapman je koučkou, která se zaměřuje na vedení žen. Využívá k tomu mnoho různých technik od hypnoterapie, přes energetický koučing až po sound healing. Důvěřuje své intuici, kterou se nechává vést, a jejím cílem je prožít život naplno a naplnit svůj potenciál, k čemuž pomáhá i ostatním ženám. V rozhovoru se s námi podělila o to, jaká byla její cesta ke koučingu i jaké jsou její cíle do budoucna.

1. Jaká byla vaše cesta ke koučinku?

Ta cesta nebyla nijak plánovaná ani vysněná, zkrátka to ke mně přišlo. Byl to jeden z přelomových momentů v mém životě. Vše začalo, když jsme s mým mužem a dcerkami seděli na útesech v Cornwallu. Fascinovaně jsme pozorovali rozbouřené vlny, jak narážely do temných útesů, ta energie byla strhující, tolik síly a zároveň klidu. Holčičky spaly v manduce a na klíně a my si užívali tuhle podívanou a v tom mi přišla jasná zpráva „Předávej ženám to, co ses sama naučila.” 

V tu chvíli mi to nedávalo žádný smysl. Pracovala jsem v komerčních nemovitostech, v mužském kolektivu v korporátu a netušila jsem, co bych zrovna já mohla ženám předávat. Ale také jsem za sebou měla nádherný, euforický porod a přišlo mi, že to bych asi dalším ženám předávat mohla. A jakkoli mi ta myšlenka přišla zvláštní a nepohodlná, následovala jsem ji a během půl roku jsem se stala lektorkou hypnoporodu. A protože jsem tyto techniky (relaxace, afirmace, dechová cvičení, vizualizace) používala dál, založila jsem projekt Klidná máma a v roce 2020 jsem přešla na koučink. 

Zkrátka nebylo to mým záměrem, ale přišlo to skrze intuici a já ji vždy poslechnu. Těším se, kam mě povede dál. 

2. V čem přesně spočívá váš přístup a co ženy ve svých kurzech a sezeních učíte?

Jak už jsem naznačila, nechávám se hodně vést svou intuicí – a to i v koučinku a při tvorbě kurzů. Kombinuji různé techniky a nástroje (dokončila jsem certifikaci Energetic Breakthrough Method), používám své znalosti z hypnoterapie, práci s dechem, s podvědomím a změnou podvědomých vzorců.

Během individuálního koučinku vedu ženy skrze energetické cesty do hlubokého propojení s jejich tělem i podvědomou myslí. Odkrýváme tak hluboko uložené vzorce a strachy, které je dosud brzdily a poté je přeformátováváme. 

Pracujeme s energií, emocemi i mindsetem tak, aby došlo k okamžité a komplexní transformaci. 

Šárka Chapman

3. Čeho byste chtěla dosáhnout a jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Spíš než cíle mám vize. V roce 2022 se nám jich splnilo hned několik – přestěhovali jsme se do Anglie (můj muž je Angličan), žijeme v našem milovaném Cornwallu hned u moře, máme 3 malé děti (2 na domácím vzdělávání) a postupně se v tom všem usazujeme. Je pro nás důležité trávit s nimi opravdu kvalitní čas a vážit si každého společného dne. 

Po pracovní stránce se chci ještě víc soustředit na energetický koučink a programy, které nám pomáhají vytvořit si zdravější mindset i návyky a lépe rozumět sobě samé. 

Už dlouho ke mně chodí myšlenka napsat knihu, takže to bude mou pracovní prioritou pro tento rok. 

Mezi dlouhodobé vize pak patří retreat centrum tady v Cornwallu. Je tu opravdu silná energie, která v nás dokáže nastartovat silné procesy a zesílit naše vlastní vnímání. Proto to chci zprostředkovat více lidem skrze prožitkové pobyty a podpořit je v hlubokém sebepoznání, uvolnění, nalazení se na sebe. Pobyty budu pořádat už v tomto roce, ale samotné centrum je pak vize za 5 – 10 let. 

4. Jaké jsou vaše nejnovější projekty? 

Těch je pro tento rok hned několik, z těch aktuálních je to kurz Objevení svého magického vnitřního dítěte – které nese klíč k naší radosti, spokojenosti, lásce i hojnosti. 

Na přelomu ledna a února také otevírám svůj srdcový projekt 7 úrovní manifestace, ve kterém předávám nástroje a techniky, díky nimž si plním své velké sny a vize a které jsou ve své podstatě tak jednoduché, že je může s velkými výsledky používat skutečně kdokoli. 

Prožitkové pobyty v Cornwallu, kde spojuji intuitivní koučink se silnou energií této nádherné oblasti na jihozápadě Anglie s dalšími technikami jako je sound healing nebo aromaterapie. 

A nadále pokračuji v koučinku a tvorbě na Instagramu, protože tahle část mé práce je pro mě velmi nabíjející, motivační a hluboká – neustále vyvstávají nová témata a zve nás to ještě dál. 

Na mé práci mě baví ta rozmanitost témat i spoluprací, protože tu mohu být pro velký počet lidí v různých fázích jejich životů, ať už jsou ochotni jít do toho naplno (například v rámci individuálního koučinku) a nebo si to spíš chtějí jen ozkoušet (skrze obsah zdarma). 

5. Co pro vás byly přelomové mezníky v životě a v kariéře?

Těch momentů i období bylo mnoho, jak ty krásné, jako narození našich dětí, vztah s mým mužem, cestování, tak ty temné, jako fyzické násilí či život s alkoholikem. 

Jedny z nejsilnějších momentů byly ty, kdy ke mně silně promlouvala intuice, i když to v tu chvíli bylo naprosto nelogické, ale zpětně to vždy dávalo smysl. Jednou jsem takto odešla z vytoužené práce v Dublinu, všechno jsem tam nechala a odstěhovala se do Prahy. Tehdy jsem tomu vůbec nerozuměla, ale následovala jsem svou intuici a do 2 týdnů jsem potkala svého současného muže. Stejně tak jako výše zmíněné „Předávej ženám to, co ses sama naučila.” 

Každá zkušenost, ať už příjemná či ne, mě posouvá a utváří v člověka, kterým jsem dnes. Mou rolí je tyto zkušenosti i aspekty sebe sama neposuzovat, ale naopak přijímat a uznávat, s láskou a respektem. 

Šárka Chapman

6. Jaký je podle vás klíčový faktor úspěchu?

Sebe-vědomí – znát sebe sama, své dary, své stíny, vážit si svých zkušeností (i těch nepříjemných), mít silnou vizi a stále k ní směřovat. Nevnímat nic jako neúspěch, každá zkušenost nás posune dál, a nebát se selhání. Víc si hrát a obklopovat se lidmi, kteří nám věří a kteří nás inspirují. 

Kdybych měla vybrat jen jeden faktor, pak dělat to, co milujeme, a dělat to co nejlépe

7. Co vám jde snadno od ruky a s čím naopak bojujete a máte pocit, že v tom máte stále mezery?

Miluji koučink, ať už individuální nebo skupinový (obvykle v malé skupince 5 – 10 žen). Vím, že tady je má zóna génia: dokáži vytvořit bezpečné prostředí, kdy mi žena důvěřuje a dovolí si jít do hloubky, držím pro ni energii, což umožňuje ještě hlubší transformaci, a zároveň ji provázím tam, kam se dosud nepodívala a kde je kořen jejího tématu. Díky zvědomění ho pak dokáže přeformátovat a poté ukotvit ve své realitě. 

Neřekla bych, že s něčím bojuji, ale učím se. Učím se disciplinovanosti tak, abych neprokrastinovala, obzvlášť u úkolů, do kterých se mi nechce.

8. Jaké jsou tři hlavní trendy vašeho oboru?

Koučinkové odvětví teď prochází silnou transformací. Trh je v mnoha ohledech přesycen, ebooky už téměř nikdo nečte, kurzů je všude spousta a lidé už si mnohem lépe vybírají, do čeho budou investovat své peníze a především svůj čas. 

Je to příležitost jít mnohem více do hloubky a neklouzat jen po povrchu seberozvojových klišé a 6 – 7 ciferných částek.

Je čas podívat se na to, kým skutečně jsme a co skutečně chceme. Naprostá většina lidí si na tyto otázky nedokáže odpovědět, protože se celý život učili poslouchat autority, nevybočovat, neprožívat své emoce. 

Proto teď máme skvělou příležitost znovu objevit, proč tu jsme a kým skutečně jsme – v našem světle i stínu. 

9. Koho byste doporučila sledovat na sociálních sítích? Kdo je pro vás inspirací a prezentuje zajímavé myšlenky?

Z anglických profilů mě baví The Holistic Psychologist, Mel Robbins a profily, které se zabývají prací s mindsetem, tělem i energií. 

10. Jaké denní rituály doporučujete a jakých byste se naopak chtěla zbavit?

Mezi mé rituální minimum každého dne patří: práce se záměrem, ponoření se do vděčnosti a ukotvení se ve své energii. 

Do optima patří dechové cvičení, protažení na jógamatce, energetická cesta a procházka v přírodě. 

A rituál, který miluju a zároveň vím, že ho jednou pustím, je káva

11. Co byste vzkázala svému mladšímu já?

Nejsi ani moc, ani málo. Jsi přesně taková, jaká máš být.

Šárka Chapman

12. Jaká investice (časová a finanční) si myslíte, že vás v životě posunula nejdál?

Investice do péče v těhotenství a při porodu. Obklopila jsem se podporujícími, vědomými ženami, připravovala jsem se jak na úrovni těla, tak své mysli, a prožila jsem díky tomu opravdu silné, vědomé a úžasné porody, které změnily i mě samotnou. 

A pak určitě investice do vzdělávání, protože považuji za důležité znát nejen techniky a nástroje, ale především sebe samu. Své klientky dokážu vzít jen tak hluboko, jak hluboko jsem došla já sama a proto je má vlastní vnitřní práce tak důležitá. Pracuji jak s fyzickým tělem skrze dechová cvičení, sound healing, energetic healing či práci s emocemi, tak s mindsetem, vnitřím dítětem a stíny, limitujícími přesvědčeními. 

Proto je pro mě sebepoznání tou nejdůležitější investicí. 

13. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Žít tak, abych byla naprosto spokojená, až se jednou ohlédnu. V poslední den roku 2022 mi zemřela má milovaná babička, která mi byla vždy velkou inspirací. 

A já si ještě silněji uvědomila, že náš život je ohraničený a někdy čas trávíme naprostými malichernostmi a naopak se schováváme před věcmi, ze kterých máme strach, jenže právě ty jsou velmi důležité a skrze ně naplňujeme svou dharmu, svůj účel života. 

Takže plánem je mít velké vize, pouštět se do věcí, ze kterých mám strach, víc si hrát a radovat a užívat si své blízké i každý jeden den. 

Mým dlouhodobým záměrem je žít co nejvíc v přítomném okamžiku. Vše se děje v tady a teď. 

Stručné odpovědi:

1. Nejoblíbenější citát?

„To, co hledáš, už hledá tebe.” Rumi

2. Nejoblíbenější autor?

Nemám jednoho autora, přečetla jsem v životě spoustu skvělých knih, v současné chvíli by to byl Deepak Chopra.

3. Kniha, která vás v životě nejvíce inspirovala?

Na tuto otázku nedokážu odpovědět, protože z každé knihy, kterou jsem přečetla, jsem si něco odnesla a v daném období mě posunuly. Jednou, která mě před lety hodně ovlivnila, byla Kráva, která plakala a knihy Laurent Gounella, třeba Bůh chodí po světě vždycky inkognito. 

4. Nejoblíbenější aplikace?

Za mě zatím Instagram, ráda na něm tvořím i komunikuji se svou komunitou. A pak doufám, že skvělou applikací bude ta, kterou tvoříme spolu se Štěpánkou Jovanović a Míšou Flamíkovou: My Power House. 

5. Koníček, u kterého si nejlépe odpočinete?

Být v přírodě – miluju to ticho a klid, vnímat vůně a zvuky, chodit na boso, dotýkat se stromů. 

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz