Domů » Znáte seznam 7 základních lidských emocí?

Znáte seznam 7 základních lidských emocí?

autor Dominika Veselá
0 komentářů
Emoce

Víte, kolik emocí máme v základní výbavě? Podle odborníků existuje seznam 7 základních emocí, přičemž každá další je pouze jejich variantou nebo kombinací. Za možnost projevovat emoce vděčíme své mimice. Se 43 různými svaly je tvář schopná vykouzlit více než 10 000 výrazů, z nichž mnohé sahají až k primitivním kořenům.

🗣️ Bostonští vědci tvrdí: Lidský úsměv se vyvinul v období, kdy primáti odhalovali zuby při vyjednávání o společenském statusu, nebo nastolování dominance.

Ačkoli každý člověk je originál a má svůj neopakovatelný repertoár výrazů, existuje 7 základních lidských emocí, které se na našem obličeji „objevují“ bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, jazyk nebo náboženství. Pro lepší pochopení se rozdělují na negativní/pozitivní.

🎓 Zajímavost: Lidská mimika je jedním z nejdůležitějších neverbálních způsobů komunikace.

Ponořte se spolu se mnou do biologické podstaty pocitů a vyzkoumejte, co nás nutí chovat se tím kterým způsobem. Nic se neděje pro nic za nic! Ukážu vám, jak moc fascinující jsou lidské emoce!

7 základních lidských emocí podle Paula Ekmana.
7 základních lidských emocí podle Paula Ekmana. | Zdroj: learn-to-read-emotions.com

Vzdělávací medailonek – Co jsou to emoce a jaká je jejich funkce?

Zajímá vás fyziologická podstata emocí? Mě také. Pročetla jsem spoustu zahraničních odborných publikací, které vysvětlovaly funkci lidských pocitů, a to zejména z neurologického hlediska. Poznatky o emocích jsou tak fascinující, že se je pokusím předat i vám v co neuchopitelnější formě.

🗣️ Úvod obstarává David Matsumoto ze Sanfranciské univerzity: Limbický systém, autonomní nervový systém a retikulární aktivační systém spolupracují, aby tělu pomohly zpracovat a prožívat emoce.

💡 Tip: Červená čočka pomáhá udržovat náš mozek zdravý!

Limbický systém zpracovává emoční zážitek a chová se jako relé!

Limbický systém připomíná serpentinu, úzkou silničku plnou zatáček. Ačkoli vypadá křehce v porovnání s okolní mozkovou hmotou, je to složitá síť mozkových struktur, jejíž komplexnost nemají ještě docela prozkoumanou ani ti nejvýznamnější výzkumníci.

Nezahltím vás složitostmi, pro účel tohoto článku stačí poznamenat, že limbický systém podporuje mnoho neurologických funkcí, a to včetně chování, paměti, čichu a především emocí. Z hlediska zpracování pocitů musím zmínit 4 nejdůležitější složky limbického systému, jmenovitě hypothalamus, thalamus, amygdalu a hipokampus.

Hypothalamus

Aktivuje specifickou část nervového systému (tzv. sympatikus), která je součástí jakékoli emoční reakce.

Thalamus

Slouží jako relé, tj. promítá signály do amygdaly k dalšímu zpracování. Díky thalamu je přenos nervových signálů delší, tudíž vyšší kortikální oblasti mozku mají dost času na zpracování a přípravu odpovědi.

Amygdala

V prožívání emocí sehrává nejvýznamnější roli, protože má bohaté spojení s hypothalamem a thalamem. Kontroluje somatické reakce při emočním vypětí (např. navozuje třes při extrémním stresu). Je známá svou „reaktivností“, tzn. když ji při EEG elektricky stimulujeme, „odpovídá“ sérií pravidelných elektrických impulzů.

🎓 Zajímavost: Vyjmutí amygdaly vede k naprostému útlumu všech tělesných reakcí.

Hipokampus

Propojuje emoční zážitek s kognicí (= získávání a zpracování informací, používání znalostí a uvědomování si sebe samého). Úzce spolupracuje s hypothalamem, kterému „předfiltruje“ informace, tzn. vzruchy, které se dostávají do hypothalamu, jsou nejprve „prozkoumány“ hipokampem.

🗣️ Neurologové upřesňují: Hipokampus je spjatý s učením, tvorbou dlouhodobé paměti a motivačním chováním. Při jeho odstranění dochází k problémům s dlouhodobou pamětí, přičemž krátkodobá zůstává nepoškozena.

10minutové video vysvětluje, jak funguje limbický systém při zpracování emocí.

💡 Tip: Limbický systém pomáhá i se sebereflexí. Vědomí vlastní osoby je důležité. Naučte se sebehodnotit objektivně a nezkresleně!

Kniha Molekuly emocí od Candace B. Pertové popisuje chemikálie propojující mysl a tělo!

Přelomová publikace molekulární fyzioložky Candace B. Pertové řeší zásadní problém – jsou naše tělo a mysl oddělené, nebo jsou součástí propojeného systému?

🗣️ Knihkupectví Kosmas o knize říká: Průkopnický výzkum dr. Pertové vypráví o tom, jak chemikálie uvnitř našich těl tvoří dynamickou informační síť, propojující mysl a tělo. Na základě stanovení biomolekulárního základu našich emocí a vysvětlení těchto nových vědeckých poznatků jasným a přístupným způsobem nám autorka umožňuje pochopit sami sebe, své pocity a spojení mezi naší myslí a tělem způsobem, který jsme si možná nikdy předtím nemohli představit.

Průkopnické dílo “Molekuly emocí” plné moudrosti stojí za to si přečíst!

Kniha Molekuly emocí ukazuje, jaké chemikálie ovlivňují prožití pocitů.
Kniha Molekuly emocí ukazuje, jaké chemikálie ovlivňují prožití pocitů. | Zdroj: pknihy.cz

Funkce emocí aneb „Proč ty pocity vůbec máme?“

Život bez emocí je nepředstavitelný. Važme si svých pocitů – radosti z míčové hry, potěšení z dotyku milované osoby, uspokojení z dobrého jídla. Dokonce i negativní emoce jsou důležité – smutek ze smrti blízkého člověka, hněv z nepodařeného vztahu, nebo strach z neznámého.

🗣️ Psychologové dodávají: Emoce podbarvují životní zkušenosti a dávají zážitkům smysl a nádech pravdivosti. Bez emocí by tyto zážitky a události byly pouhá fakta. Emoce pomáhají koordinovat mezilidské vztahy. A hrají důležitou roli v udržování lidské pospolitosti.

Jaké jsou další funkce emocí?

 1. Pomáhají nám jednat rychle s minimálním vědomým zásahem.
 2. Připravují tělo na okamžitou akci.
 3. Ovlivňují myšlení a chování.

Význam pocitů rozdělujeme do 3 skupin:

 1. Intrapersonální – popisuje emoce v každém z nás,
 2. Interpersonální – popisuje emoce v rámci mezilidských vztahů,
 3. Sociální a kulturní – popisuje emoce udržující lidskou společnost a jednotlivé kultury.
Neurobiolog Jaak Panksepp vysvětluje, jak funguje fyziologie emocí. Lepší přednáška neexistuje.

7 základních lidských emocí – Znáte je všechny?

Pokud bychom měli sepsat seznam všech emocí, spotřebovali bychom na to velké množství papíru. Vědci proto pro přehlednost ustanovili sedmičku základních emocí a dodali, že každá další je jen jejich variantou.

Odborníci trefně poznamenávají, že obličejové vyjádření těchto 7 emocí nezná pojmy jako pohlaví, rasa, jazyk, náboženství nebo vzdělání. Jakožto lidské bytosti máme mimiku vrozenou a na každém jednotlivci poznáme, jestli je naštvaný nebo spokojený.

Psychologické publikace zmiňují Ekmanův seznam primárních emocí, tj. pozitivních i negativních. Patří sem:

 • Štěstí,
 • Neštěstí,
 • Neočekávané překvapení,
 • Splněné očekávání,
 • Strach a bázeň,
 • Pocit jistoty,
 • Radost,
 • Smutek,
 • Klid,
 • Rozčilení,
 • Spokojenost,
 • Nespokojenost až znechucení,
 • Zájem,
 • Nezájem.

V seznamu základních emocí podle Ekmana bylo nakonec tolik položek, že i odborníci začali být zmateni, co ten který výraz obličeje znamená. Postupem času se přešlo k sumarizaci 7 primárních lidských emocí, přičemž další jsou zařazeny do jakéhosi detailnějšího seznamu, protože k „jejich mimice člověk zapojuje o dost více obličejových svalů“.

Zahraniční weby uvádějí, že do sedmičky základních lidských emocí patří:

 1. Vztek (Anger),
 2. Strach (Fear),
 3. Znechucení (Disgust),
 4. Opovržení (Contempt),
 5. Radost (Joy),
 6. Smutek (Sadness),
 7. Překvapení (Surprise).
Typické tělesné projevy 7 základních lidských emocí.
Typické tělesné projevy 7 základních lidských emocí. | Zdroj: imotions.com

Vztek

Účel: Připravuje jedince na útok.

Historie: Hněv (vztek) je považován za jeden ze sedmi hlavních hříchů. Spravedlivý (tzv. svatý) hněv hříchem není.

Fyzické projevy: Pevně sevřené rty, srolovaný okraj rtů, přivřené oči a rozšířené nozdry. Obočí je stažené, ruce jsou sevřené v pěst. Člověk je připraven kdykoli vystartovat.

🎓 Zajímavost: Nahněvaná tvář slouží jako varování, ať už jde jen o zastrašení nebo o ukázku, že konflikt již začal.

První emocí je vztek.
Typické projevy u nahněvaného člověka. | Zdroj: humintell.com

💡 Tip: Naučte se ovládat vztek! Je to jednodušší, než si myslíte, a v mnohém vám to pomůže.

Strach

Účel: Reakce na hrozící nebezpečí. Připravuje jedince na útěk, únik nebo obranu.

Fyzické projevy: Rozšířené zorničky, víčka očí vytažená, rozšířené nozdry, chvění, zrychlené dýchání.

🎓 Zajímavost: Rozšířené zorničky propouštějí více světla, tudíž máme možnost zahlédnout vetřelce. S nozdrami se to má stejně – propouštějí více kyslíku, což nám pomáhá připravit se na boj nebo útěk.

Druhou emocí je strach.
Typické projevy u vyděšeného člověka. | Zdroj: humintell.com

💡 Tip: Zbavte se zbytečného stresu a strachu! Náš článek vám ukáže jak!

Znechucení

Účel: Chrání jedince před čímkoli odpuzujícím.

Fyzické projevy: Obočí stažené dolů, nakrčený nos, uvolněné rty, fyziologické změny (např. dávení a náběh na zvracení).

🎓 Zajímavost: Původně vzniklo jako reakce na odpornou (zkaženou) stravu a bylo spojeno především s chutí a čichem. Fyzické projevy mají své odůvodnění – nakrčením nosu uzavíráme nozdry, aby se nám do nich nedostaly smrduté výpary a přivření očí je chrání před poškozením.

Třetí emocí je znechucení.
Typické projevy u znechuceného člověka. | Zdroj: humintell.com

Opovržení

Účel: Vyjadřuje pocit nadřazenosti nad jinými lidmi a nesouhlas s jejich činy.

Fyzické projevy: Brada směřuje vzhůru, koutek úst je nehybný a lehce pozvednutý pouze na jedné straně obličeje, výraz očí je nápadně neutrální.

🎓 Zajímavost: Je často spojováno se znechucením, ale je speciálně vyhrazeno k reakci na „chování lidí“, nikoli k reakci na něco zkaženého a nepoživatelného. Navíc i výraz opovržení je jedinečný, protože jako jediný se týká jen jedné poloviny obličeje.

Čtvrtou emocí je opovržení.
Typické projevy u opovržení. | Zdroj: humintell.com

💡 Tip: Nenechejte se omezovat opovržením druhých! Sepište si žebříček životních hodnot a řiďte se jím!

Radost

Účel: Vzniká v reakci na úspěch a zisk, případě při pocitu sounáležitosti.

Fyzické projevy: Svaly kolem očí jsou napnuté, koutky úst zvednuté a tváře vyboulené. Zvyšuje se srdeční tep a krevní tlak. Typickým projevem radosti je úsměv, tzn. odhalování zubů.

🎓 Zajímavost: Původ úsměvu je mnohem zlověstnější, než bychom si byli pomysleli. Primáti odkrýváním zubů ukazovali svou dominanci ve skupině a dávali na srozuměnou, kdo se v hierarchii nejvýše.

🗣️ Profesor Tomáš Halík poznamenal: Dokonalá radost pochází z proměněné bolesti.

Pátou emocí je radost.
Typické projevy rozradostněného člověka. | Zdroj: humintell.com

💡 Tip: Osvojte si 11 způsobů, jak být šťastný a pociťujte radost každý den!

Smutek

Účel: Vzniká jako reakce na událost, která se nás nepříjemně dotýká. Nezřídka se posouvá k zármutku, tj. dlouhodobějšímu nepříznivému stavu, kdy dochází i k potlačení základních potřeb – menší chuť k jídlu, nespavost.

Fyzické projevy: Vnitřní koutky obočí zvednuté, víčka uvolněná, koutky rtů stažené dolů, často ronění slz (= pláč).

🎓 Zajímavost: Podle vědců je smutek buď formou společenské signalizace (tzv. volání o pomoc), nebo formou „zpomalení“ a přípravy na reorganizaci života.

🗣️ Úryvek z Bible: Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt.

Šestou emocí je smutek.
Typické projevy smutného a nešťastného člověka. | Zdroj: humintell.com

💡 Tip: POZOR! Dlouhodobý smutek často vyústí v syndrom vyhoření! Naučte se jej ovládat.

Překvapení

Účel: Nastává při nečekané situaci, mluví se o něm jako o jediné neutrální emoci, která je jakýmsi „předskokanem“ jiného, vyhraněnějšího pocitu.

Fyzické projevy: Celé obočí je vytažené, včetně víček. Zornice jsou rozšířené a ústa otevřená. Jako první zvuk se ozývá ostrý nádech.

🎓 Zajímavost: Překvapení je jedno z nejrychlejších emocí, která trvá maximálně vteřinu. Je to emoce pohotovosti.

Sedmou emocí je překvapení.
Typické projevy překvapeného člověka. | Zdroj: humintell.com

Na závěr několik citátů o emocích:

 • „Nevyjádřené emoce nikdy nezemřou. Jsou pohřbeny zaživa a vyjdou na povrch později ošklivějšími způsoby.“ Sigmund Freud,
 • „Vnitřní mír začíná v okamžiku, kdy se rozhodnete neumožnit jiné osobě nebo události ovládat vaše emoce.“ Ralph Smart,
 • „Emoce jsou nakažlivé.“ Carl Gustav Jung,
 • „Negativní emoce jsou příznakem toho, že se něčemu bráníte.“ Eckhart Tolle.

💡 Tip: Důležitým komunikačním prostředkem je kromě mimiky i gestikulace rukou. Zjistěte, co která gesta znamenají. Také můžete pokračovat na náš článek o řeči těla.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz