Domů » Podpora v nezaměstnanosti 2022: Vše, co potřebujete vědět

Podpora v nezaměstnanosti 2022: Vše, co potřebujete vědět

autor Patricie Mikolášová
0 komentářů
podpora v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání zaskočí kde koho. Někdy zaměstnavatel informuje dostatečně dopředu. Někdy je to tak rychlé, že šance najít novou práci během krátké doby je těžké. Pro dočasnou pomoc je tu Úřad práce, který se vám nejen snaží zprostředkovat nové zaměstnání, ale při splnění určitých podmínek zajistí podporu v nezaměstnanosti. Ta pomůže překlenout období výpadku příjmu. V článku najdete, jaké jsou podmínky, jak zažádat, z čeho se podpora vypočítává, jak je to s odstupným a předdůchodem v roce 2022.

Jaké jsou podmínky pro podporu v nezaměstnanosti?

Obecně platí, že nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan ČR, který v posledních 2 letech odpracoval minimálně 12 měsíců.

Pro získání podpory se musíte přihlásit na Úřád práce. Přihlásit se můžete na jakýkoliv úřad, který máte blízko. Žádosti podejte osobně, na podatelně nebo pošlete elektronicky či poštou.

Dokumenty aneb Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti

Hned zkraje vás bude čekat papírování a doložení všech potřebných dokumentů pro získání podpory. Abyste ji získali, je nutné zažádat o zprostředkování zaměstnání a k tomu podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. Žádosti můžete předložit najednou.

podpora v nezaměstnanosti podmínky
Vyplňte si dokumenty v klidu doma, stačí jen zaslat

Potřebné dokumenty:

 • Žádost o zprostředkování zaměstnání, co ještě musíte doložit:
  1. Občanský průkaz – doklad k ověření totožnosti, státního občanství a místa trvalého pobytu.
  2. Doklad o ukončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti:
   • zápočtový list – vydá zaměstnavatel,
   • ukončení samostatné výdělečné činnosti – pozastavení, ukončení živnostenského oprávnění na živnostenském úřadu nebo Czech Point,
   • ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání – maturitní vysvědčení, diplom.
  3. Potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, u OSVČ potvrzení o vyměřovacím základu.
  4. Doklad o zdravotním omezení, pokud nějaké je.
 • Žádost o podporu v nezaměstnanosti lze podat pouze v kombinaci s žádostí o zprostředkování zaměstnání.
  • Doložit musíte některé z těchto dokumentů:
   • evidenční list důchodového pojištění,
   • zápočtový list,
   • doklad o výkonu jiné činnosti,
   • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku,
   • OSVČ – potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění a vyměřovací základ pro pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku.
  • Zaměstnavatel vyplňuje popřípadě:
   • pracovně právní vztah – potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti,
   • služební poměr – potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti,
   • potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti.
  • Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Kalkulačka aneb Z čeho se podpora počítá

Jakou očekávat výši podpory v nezaměstnanosti si můžete spočítat sami. U zaměstnání rozhoduje, zda byl poměr ukončen ze strany zaměstnavatele (vyšší podpora) nebo z vaši strany. V tom případě, již od prvního měsíce bude výše 45 % po celou dobu. To platí i při výpovědi dohodou. Výpověď z vaši strany ze zdravotních důvodů nepodléhá krácení podle § 50 odst. 3 Zákona o zaměstnanosti.

Výše dávky se vypočítává z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti závisí na věku. Do 50 let – 5 měsíců, 50 až 55 let – 8 měsíců, nad 55 let – 11 měsíců.

Délka vyplácené podporyVýše dávky
první dva měsíce65 %
od druhého do čtvrtého měsíce50 %
zbývající měsíce45 %
Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora u OSVČ se počítá z měsíčního vyměřovacího základu. Nutná podmínka placení důchodového pojištění 12 měsíců za poslední 2 roky. Výše dávek je stejná jako při ukončení poměru ze strany zaměstnavatele.

💡 Maximální výše podpory je 21 488 Kč, u rekvalifikačních kurzů 24 081 Kč za měsíc.

Dohody o provedení práce, provedení činnosti a studenti mají nárok, pokud splňují některé z podmínek:

 • DPD – měsíční příjem nad 10 000 Kč, odvádí se sociální pojištění.
 • DPČ – měsíční příjem nad 3500 Kč, odvádí se sociální pojištění.
 • Studenti – při dálkovém a kombinovaném studiu, ze zisků odváděno sociální pojištění. Nezáleží na typu pracovní smlouvy.

Při nedoložení příjmu, například z důvodu insolvence zaměstnavatele, musíte splnit podmínku účasti na důchodovém pojištění. Výše dávky se vypočte z průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku. Během prvních dvou měsíců – 15 %, od druhého do čtvrtého měsíce – 12 %, zbývající – 11 %.

💡 Průměrná mzda byla vyhlášena pro rok 2022, Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 38 911 Kč.

Odstupné a vyplácení podpory

V případě, že jste od zaměstnavatele dostali odstupné, doložte tuto skutečnost na úřad. Podporu v nezaměstnanosti budete čerpat až po skončení odstupného. Vyplácení se tak posune o tolik měsíců, na jak dlouho máte nárok na odstupné od zaměstnavatele.

Předdůchod a nárok na podporu v nezaměstnanosti

 • Předdůchod – vyplácí penzijní pojišťovny, musíte mít našetřeno.
 • Předčasný důchod – vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, odpracováno minimálně 30 let.
předdůchod a nárok na dávky
U předdůchodu počítejte, že musíte mít naspořeno

Podmínky na předdůchod:

 • žádost nejdříve 5 let a nejpozději 2 roky před nárokem na řádný starobní důchod,
 • naspořená částka v penzijní společnosti, platba pojistného 5 let – podle toho, kdy podáte žádost se odvíjí částka, kterou musíte mít naspořenou, alespoň na 2 roky,
  • výpočet předdůchodu: 30 % z průměrné mzdy,
 • smlouva v režimu doplňkového penzijního spoření (DPS), od roku 2012,
  • v případě starší smlouvy penzijního připojištění (PP), obraťte se na penzijní společnost – je nutné smlouvu ukončit, převést peníze a uzavřít novou smlouvu DPS.

💡 Celých 5 let v předdůchodu je nutné mít naspořeno 666 846 Kč. Při čerpání předdůchodu 2 roky je minimální částka 266 738 Kč.

Předdůchod se nedá přerušit. Během něj, ale můžete vydělávat bez omezení. Vznikne akorát povinnost odvodů. V opačném případě při splnění podmínek máte nárok být v evidenci na Úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Předčasný důchod, kdykoliv jej můžete přerušit. Podmínky pro vydělávání jsou ale omezené. Nesmíte překročit hranici pro povinnost odvádět důchodové pojištění. Při předčasném důchodu nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Co je ještě dobré vědět?

Na Úřad práce se přihlašte do 3 pracovních dnů od ukončení poměru, přerušení či zrušení živnosti. U živnosti musíte mít uhrazené veškeré platby za sociální pojištění. Vše stačí vyplnit, oskenovat doklad totožnosti a zaslat elektronicky, poštou nebo ponechat na podatelně. Za pár dnů vám přijde email s termínem schůzky, na kterou se máte dostavit a základní ponaučení. Podpora v nezaměstnanosti chodí jednou měsíčně, kdy splatnost není jednotná. Záleží na každém úřadu.

Při čerpání podpory v nezaměstnanosti nemůžete mít příjem z dohod, podnikaní ani pracovního či služebního poměru.

Možná vás ztráta zaměstnání dovede na zajímavější možnosti, jak vydělávat peníze, pracovat z domova či třeba zavítat do Rakouska za prací. Nevěšte hlavu. Pracovních nabídek je dostatek. Máte i možnost rekvalifikačního kurzu. Možná zjistíte, že vaše minulá práce vlastně nebyla tak skvělá. Berte to jako příležitost a nový start pro pracovní život.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz