Domů » Z praxe: Jak vytvořit marketingový plán a strategii?

Z praxe: Jak vytvořit marketingový plán a strategii?

autor Daniela Adamová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Marketingový plán a strategie

Každá firma nebo značka, která se chce prezentovat i v online světě, potřebuje svůj marketingový plán a strategii. Mnozí však ani nevědí, jak taková marketingová strategie vypadá, co všechno by měla obsahovat a jak ji správně vytvořit. Marketingový plán i strategii má každá firma velmi odlišný, jinou strategii bude používat malé kadeřnictví, jinak k ní bude přistupovat social media manager a jinak b2b výrobní firma. Univerzální mustr tedy neexistuje, ale obecný návod na to, jak svoji marketingovou strategii vytvořit, vám poskytneme v následujícím článku.

Jak vytvořit marketingovou strategii a plán –> krok za krokem?

Nejprve si řekněme, jaký je rozdíl mezi marketingovou strategií a plánem. Mnoho lidí tyto dva pojmy zaměňuje nebo si myslí, že se jedná o totéž. Marketingová strategie je souhrn kroků, nápadů, analýz a konkrétních aktivit, které vedou ke zlepšení viditelnosti firmy na sociálních sítích, webu apod. Obsahuje vlastně celý koncept v jednom balíku. Zatímco marketingový plán jednotlivé aktivity rozvrhne do harmonogramu. Obsahuje časovou posloupnost a období jednotlivých aktivit. Oba pojmy spolu úzce souvisí a jeden bez druhého nefungují. Jak je tedy sestavit na míru vašim potřebám?

1. krok: Začněte tam, kde jste

Nezáleží na tom, zda jste začínající firma a chcete teprve vytvořit první koncept vašich kroků, nebo už působíte na trhu dlouho, ale potřebujete změnit váš přístup k sociálním sítím. Marketingová strategie bude výchozím bodem, o který se můžete opřít a vždy se k němu vrátit, když nebudete vědět, jak dál.

Zastavte se a zamyslete se, kde právě jste a kdo jste. Výsledkem prvního kroku by měla být podrobná analýza firmy a vaší aktuální situace. Zjistěte, jaké jsou vaše přednosti a naopak jaké slabé stránky je potřeba vylepšit. Čím podrobnější informace o vaší značce si vytvoříte na začátku, tím lépe se vám bude tvořit celá strategie a následně plán jejího plnění. Definovat všechny informace o vaší firmě vám mohou pomoci tyto otázky:

 • Co nabízíme za službu/produkt?
 • Jaké je naše postavení na trhu? Zaplňujeme nějakou díru na trhu, nebo jsme lídrem?
 • Jak nás vnímají zákazníci? Znají nás?
 • Jak chceme, aby nás vnímali?
 • Poskytujeme jim něco navíc? Znají od nás všechny informace?
 • Kdo jsme a kým se chceme stát?
 • Kde všude působíme veřejně? (sociální sítě, reklama, bannery,…)

Dále musíte vědět, jak má vaše značka působit na trhu. Vy sami nejlépe víte, jak se chcete prezentovat a co mají vaši zákazníci představit pod jménem vaší firmy. Pokud nebudete vědět, kdo jste a kam směřujete, jak by tomu mohli rozumět vaši zákazníci?

Sepište si vše, na co jste přišli. Budete se k tomu několikrát vracet a pomůže vám, mít to jasně a přehledně sepsané.

O marketingové strategii či plánu byste měli již přemýšlet v samotných počátcích, když například teprve přemýšlíte, v čem budete podnikat.

2. krok: Jaké jsou vaše cíle?

V marketingové strategii hrají cíle velmi důležitou roli. Pokud nevíte, kam směřujete, jak můžete vědět, že jste cíl splnili? Cíle musí být jasně stanoveny, srozumitelné a časově ohraničené. Nezapomeňte také, že by měli být reálné. Obecné cíle mohou vypadat například takto:

 • Vytvoření komunity na sociálních sítích.
 • Budovat povědomí o značce/produktu.
 • Zvýšit prodeje na eshopu.
 • Zvýšit organický dosah příspěvků.
 • Přimět zákazníky ke koupi produktu, k návštěvě akce, k odběru newsletteru,…

Tyto cíle jsou však velmi obsáhlé a pouze základní. Vy byste z nich měli vytvořit tzv. SMART cíle. Tedy specifické (Specific), měřitelné (Measurable), dosažitelné (Achievable), relevantní (Relevant) a časově vymezené (Time framed) cíle.

Cíle by měli být blízké vaší značce, nelze je kopírovat a zobecňovat pro každou firmu. Cíl zvýšit povědomí o značce bude jiný v případě malé firmy na opravu aut a velkého obchodního řetězce s potravinami. Své příspěvky na sociálních sítích nebo webu budete muset přizpůsobit vašim cílům a sledovat zda je plní.

Na vytváření marketingové strategie nemusíte být sami, vytvářet ji může celý tým.

3. krok: Určete si svoji cílovou skupinu

Všichni už asi víme, že snažit se prodat náš produkt všem, tak úplně nefunguje. Mnohem efektivnější je najít svoji cílovou skupinu, kterou chcete jako značka oslovit a zasáhnout. Přemýšlejte o tom, jak vypadá váš ideální zákazník, kterého chcete vidět ve dveřích vašeho obchodu ( i přesto, že je virtuální). Ale zamyslete se také nad tím, jakého zákazníka tam nejčastěji potkáváte nyní.

Vaše příspěvky by měli mluvit k vaší cílové skupině. Existuje také mnoho podskupin na sociálních sítích, které můžete využít. Například firma vyrábějící kočárky pro děti bude mít logicky obrovský zásah na maminky s dětmi. A víte kolik skupin existuje pro maminky s dětmi? Stovky.

Váš ideální i současný zákazník by měl být definovaný i v marketingové strategii, abyste věděli, ke komu mluvíte.

4. krok: Vytvořte si marketingovou strategii

Nyní znáte svoji cílovou skupinu, víte jak na tom v současné době jste a kam chcete směřovat. Teprve nyní přichází na řadu opravdové tvoření marketingové strategie. Ve strategii je zahrnuto všechno, včetně technických údajů jako například kdo bude mít na starosti jednotlivé úkoly. Může to být jeden člověk, ale také celý tým lidí, záleží na vašich možnostech i cílech.

K sestavení marketingové strategie by vám mohly pomoci následující otázky:

 • Na jaké sociální sítě budeme přidávat příspěvky?
 • Kdo bude mít na starosti fotky a grafiku?
 • Jakých schvalovacím procesem budou příspěvky muset projít?
 • Kdo bude vytvářet obsah pro sociální sítě?
 • Kdo se bude starat o komunikaci se zákazníky? Zná všechno o našich produktech, logistice a může si to někde zjistit?
 • Budeme investovat do reklamy na sociálních sítích, webu? Jak moc?

Jak už bylo zmíněno, marketingová strategie může mít mnoho podob. Může se jednat o soubor několika desítek stránek, může mít pět stran, ale také se může jednat o list papíru na nástěnce, který má za úkol neustále vám připomínat, čeho chcete dosáhnout a jak. Opravdu záleží jen a jen na vás a cílech vaší firmy nebo značky.

Jak má vypadat správná marketingová strategie?

Co byste ještě měli vědět o marketingové strategii?

Přesto, že může být každá strategie jiná, správnou strategii spojují následující body. Ty by měla splňovat opravdu každá marketingová strategie, která chce uspět – takže opravdu každá, že?

 • Je srozumitelná, najdeme v ní všechno.
 • Pokud ji ukážeme novému zaměstnanci, měl by z ní pochopit vše o tom, kam firma směřuje a jaké nástroje a postupy pro to určila.
 • Jsou v ní stanovené cíle, role zaměstnanců i časová vymezení.
 • Je pravidelně aktualizovaná, vyhodnocovaná a měněná dle potřeby.
 • Nejedná se o zkopírovanou šablonu, je dělaná přímo na míru konkrétní firmě.
 • Přináší postupy, řešení a návrhy pro zlepšení.

Jak vytvořit marketingový plán?

Nyní je na čase vytvořit k vaší strategii i plán, který vám ji pomůže plnit. Vaše strategie se jistě skládá z různých dílčích kroků. Přiřaďte k jednotlivým krokům i časové vymezení. Opět nezapomínejte být realističtí. Tím, že přiřadíte vašim cílům i časový harmonogram, se vaše vize firmy zocelí v jeden konkrétní celek. Součástí plánu by také mělo být rozdělení rolí tak, aby každý vždy věděl, jaké jsou jeho úkoly.

Váš marketingový plán byste měli pravidelně vyhodnocovat a upravovat dle potřeb. Je běžné, že se něco nestihne, nepovede nebo zdrží. Často to nemusí být ani chyba na vaší straně, stačí být závislý na subdodavatelích a zdržení je na světě. Nepanikařte a upravte svůj plán dle aktuálního dění.

Váš plán i strategii byste měli mít neustále na očích, ideální je sdílený soubor například na Google Disku, ke kterému budou mít přístup všichni, kdo mají. Dá se zde jednoduše měnit a upravovat.

A takový tip na závěr: ukládejte si i předchozí verze plánu nebo strategie. Jednou za rok je srovnejte a získáte mnoho cenných informací. Co nejčastěji měníte a proč, kde nejčastěji vznikají chyby, zdržení apod. Můžete pak lépe předcházet těmto situacím. Nezapomínejte, že marketing společnosti je běh na dlouhou trať a buduje se i několik let. Věřte, že i ty největší značky nevznikly ze dne na den a za jejich úspěchem stojí léta tvrdé práce. Vydržte a odměna v podobě úspěchu vás nemine.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz